PRIRODA JE STVORILA ČOVEKA-ŽIVOT SOCIJALNOG RADNIKA

POČETNA
KONTAKT
ISTORIJA
PROGRAM
AKTIVNOSTI
ČLANSTVO
PRISTUPNICA
REGIONALNA DRUŠTVA
OBRAZOVANJE
IZDAVAŠTVO
FORUM
LINKOVI

Program rada Društva socijalnih radnika Srbije za 2007. godinu


  1. Uspostavljanje saradnje između Društva i ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
  2. Razmatranje problema i utvrđivanje jedinstvenog stava u odnosu na finasiranje statutarnih obaveza i programskih aktivnosti društva.
  3. Uključivanje društva u implementaciju strategije razvoja socijalne zaštite,
  4. Razmena iskustava i saradnja sa srodnim udruženjima u zemlji, inistrnstvu i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama,
  5. Organizovano učešće na kongresima, naučnim i stručnim skupovima od značaja za rad društva,
  6. Podrška obnovi rada opštinskih, regionalnih i pokrajinskog duštva socijalnih radnika koja nisu obnovila svoj rad i obnovi rada sekcija društva.
  7. Izrada web prezentacije društva
  8. Obnova izdavanja časopisa „Socijalna politika i socijalni rad“.

Planira se održavanje najmanje jedne tematsko izborne sednice Skupštine. U zavisnosti od materijalnih mogućnosti društvo će organizovati savetovanja, tribine, okrugle stolove i sl.

SOCIJALNI RADNIK=ŠANSA U SVAKOJ TEŠKOĆI