PRIRODA JE STVORILA ČOVEKA-ŽIVOT SOCIJALNOG RADNIKA

POČETNA
KONTAKT
ISTORIJA
PROGRAM
AKTIVNOSTI
ČLANSTVO
PRISTUPNICA
REGIONALNA DRUŠTVA
OBRAZOVANJE
IZDAVAŠTVO
FORUM
LINKOVI

AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI

Rešenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava broj 210-1277/2005 od 13.06.2005. godine Društvo socijalnih radnika Srbije upisano je u registar udruženjea građana, društvenih i političkih organizacija kao udruženje građana na registarskom listu broj 3199 pod rednim brojam 9022, sa sedištem u Beogradu, ul. Marije Bursać br.49 bez prava na korišćenje prostora.
Nakon registracije započete su intenzivne aktivnosti. Održane su tri sednice Skupštine, pet sednica Izvršnog odbora i dve sednice nadzornog odbora. Sednice i druge aktivnosti odvijale su se zahvaljujući pomoći i razimevanju naših ustanova (Dom Sremčica, Gerontološki centar Beograd i centri za socijalni rad Zvezdara i Savski Venac) kao i Fakultetu političkih nauka, odeljenje za socijalni rad i socijalnu politiku.
Aktivnosti Društva u proteklom periodu bile su usmerene na omasovljenje članstva, formiranje organa i donošenje planova i programa rada. Članstvo u Društvu je dobrovoljno, a broj članova u ovom ternutku prevzilazi polovinu broja zaposlenih socijalnih radnika i neprekidno se povećava.
Broj članova i entuzijazam ispoljen u dosadašnjem radu učvrstio nas je u nameri da svi zajedno formiramo dobro organizovano strukovno udruženje sposbno da i dalje daje značajan doprinos razvoju i unapređenju socijalne zaštite i ukupnom razvoju Republike Srbije, te da zaštiti naše korisnike od nesavesnog i nestručnog rada, kao i da unapredi položaj profesije i zaštiti profesionalne interese svojih članova.
U nizu važnih Odluka donetih na sednicama organa Društva smatramo posebno važnim da istaknemo Odluku o potrebi donošenja predloga Zakona o socijalnoj komori, odnosno Zakona o obavljanju delatosti sociajlnog rada koja je inicirana na sednici Skupštine Društva (održana u Domu Sremčica 20.10.2005. godine), da bi na trećoj redovnoj sednici Skupštine koja je održana 08.12.2005. godine u prostorijama Gerontološkog centra u Beogradu za Odluku glasalo svih 220 članova Skupštine.
Plan naših aktivnosti u narednom periodu je vrlo ambiciozan i zahteva prostor i značajna finasijska sredstva. Društvo nema prostorije koje su neophodne za nastavak rada, a osim prihoda od članarine, koji su u 2006. godsini iznosili oko 39.000,00 dinara nema drugih sredstava. Navedena sredstva će se koristiti za štampanje glasila „Socijalna politika i socijalni rad“ i pripremu četrvte redovne sednice Društva.
Početkom oktobra meseca 2006. godine pismeno smo se obratili ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, radi dogovora o vraćanju prostora i pružanju podrške za realizaciju odluka, na koji nikada nismo dobili odgovor.
Trenutno se priprema štampanje obnovljenog glasila Društva i vrše propreme za četvrtu tematsko-izbornu sednicu društva čije se održavanje planira za septembar mesec 2007. godine.
Osim toga započete su i aktivnosti na učlanjenju u Međunarodnu federaciju socijalnih radnika za šta je neophodno, između ostalog imati i registar svih zaposlenih socijalnih radnika.

SOCIJALNI RADNIK=ŠANSA U SVAKOJ TEŠKOĆI