Description: C:\Users\vamio\Desktop\1t.gif

Description: C:\Users\vamio\Desktop\gfx\DSRS_LOGO.jpg

DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA SRBIJE

Description: C:\Users\vamio\Desktop\1t.gif

 

PRIRODA JE STVORILA ČOVEKA-ŽIVOT SOCIJALNOG RADNIKA

 

POČETNA

KONTAKT

ISTORIJA

PROGRAM

AKTIVNOSTI

ČLANSTVO

PRISTUPNICA

REGIONALNA DRUŠTVA

OBRAZOVANJE

IZDAVAŠTVO

FORUM

LINKOVI

ČLANSTVO

ČLANSTVO

Redovni članovi Društva socijalnih radnika Srbije mogu biti svi socijalni radnici iz Republike Srbije. Status člana stiče se potisivanjem pristupnice na osnovu koje se vrši upis u registar članova koji vodi sekretar Društva. Osim toga odredbe Statuta ostavljaju mogućnost počasnog i gostujućeg članstva i učlanjenje donatora.

Prava i obaveze redovnih članova su:

• Da učestvuju u radu Društva,
• Da svojim radom i ponašanjem daju puni doprinos afirmaciji profesije,
• Da biraju i budu birani u organe i tela Društva,
• Da poštuju odrebe Zakona, Statuta, opštih akata Društva i norme Kodeksa profesionalne etike socijalnih radnika,
• Da od Društva dobiju stručnu pomoć i zaštitu svijih profesionalnih interesa
• Da budu informisani o radu Društva
• Da plaćaju godišnju članarinu.

Članstvo u Društvu prestaje:
• Dobrovoljnim istupanjem
• Brisanjem iz evidencije
• Isključenjem iz članstva
(Članovi 10,11,12,13,14 i 15. Statuta)

U Društvo socijalnih radnika Srbije u ovom ternutku učlanjeno je preko 600 socijalnih radnika. Broj članova se neprekidno uvećava.

Članarina za 2007. godinu je 600,00 dinara.
Članarinu možete uplatiti na žiro račun Društva broj: 205-100603-46 kod Komercijalne banke Beograd, lično ili preko računa ustanove ili preduzeća
Imajući u vidu da predstojeće programske aktivnosti zahtevaju materijalna sredtstva molimo da članarinu platite što kraćem roku.

SOCIJALNI RADNIK=ŠANSA U SVAKOJ TEŠKOĆI